1. Υπηρεσ?ε?

     • Προσαρμοσμ?νο γυαλ? Κατασκευ?

      Προσαρμοσμ?νο γυαλ? Κατασκευ?

      Επαγγελματικ? γυαλ? Κατασκευ? κατασκευαστ?, παρ?χει προσαρμοσμ?νε? μηχανικ? οπτικ? στοιχε?α απ? το πρωτ?τυπο σε ?χου? υψηλ?? ?νταση? και την παραγωγ? ΚΑΕ. Καλ?ψουν τι? συγκεκριμ?νε? απαιτ?σει? σα? προσαρμοσμ?νο μ?γεθο?, μπορντο?ρα, δι?τρηση, κοπ? με εκτ?ξευση νερο?, βαφ?, εκτ?πωση.
     • Τεχνικ? υποστ?ριξη

      Τεχνικ? υποστ?ριξη

      Ταλαντο?χου? μηχανικο?? και των εργαζομ?νων, προηγμ?νο εξοπλισμ?, την εμπειρ?α ετ?ν, μα? επιτρ?πουν να σα? παρ?χουμε επαγγελματικ? διαδικασι?ν και υπηρεσι?ν.
     • Ποιοτικ? προ??ντα

      Ποιοτικ? προ??ντα

      Π?ρασε το πρ?τυπο ISO 9001, ?λα τα μ?ρη ε?ναι RoHs, φθ?νουν πιστοποιημ?νη. Διεξ?γουμε ?λεγχο του κ?θε μ?ρου? μετ? απ? λε?ανση ?κρη, βαφ?, εκτ?πωση.
     • Ευκαμψ?α

      Ευκαμψ?α

      Ε?μαστε ευ?λικτοι με προθεσμ?ε? παρ?δοση? και ε?ναι σε θ?ση να παρ?χουν σχετικ? γρ?γορο χρ?νο παρ?δοση? και στι? δ?ο δειγμ?των και την παραγωγ?.

     Σχετικ? με την Εταιρε?α

     Εργασ?α με μεγ?λη? κλ?μακα? επιχειρ?σει? Saida Glass ιδρ?θηκε το 2011, η οπο?α βρ?σκεται στο Dongguan, κοντ? στο λιμ?νι τη? Shenzhen και το λιμ?νι Guangzhou. Με εμπειρ?α π?νω απ? επτ? χρ?νια στην επεξεργασ?α γυαλιο?, που ειδικε?εται στην προσαρμοσμ?νη γυαλ?, συνεργαζ?μαστε με πολλ?? μεγ?λε? επιχειρ?σει?, ?πω? η Lenovo, η HP, TCL, η Sony, Glanz, Gree, CAT και ?λλε? εταιρε?ε?. Ευρ? φ?σμα προ??ντων για να επιλ?ξει απ?

     • Οπτικ? χωρητικ? π?νελ γυαλ? οθ?νη αφ??
     • Οθ?νη προστατευτικ? γυαλ? π?νελ
     • Των π?νελ Γυαλ? ασφαλε?α? των οικιακ?ν συσκευ?ν και βιομηχανικο? εξοπλισμο?.
     • υαλοπ?νακε? με επιφανειακ? επεξεργασ?α:
     • JET ΝΕΡΟΥ ΚΟΠΗ 5
     • 1 (1)

     Business Partners

     • Huawei-logo-120x120
     • 合力泰 120x120
     • Tefal-Logo 120X120
     • kohler_ 120x120
     • Leica_Geosystems logo-120X120
     • 聯創電子 LOGO 120x120
     • elo-logo-120X120
     • Cat-logo-120x120
     ?
     WhatsApp Online Chat!
     天天啪_天天啪啪啪_天天啪在线视频_啪啪在线综合影院